Hadis Rivâyet Sisteminde İsnad Modelleri ve Rivâyetlerin Olasılığı Kuramı Kapsamında Değerlendirilmesi

Hadis iliminde bir rivayetin atfedildiği kaynağa aidiyetini belirlemede ravilerin güvenilirliği kadar isnadın niteliği de önemli bir yer işgal etmektedir. Bazı isnad türleri rivayetin kaynağa ait olma ihtimalini tayin etmede o denli baskındırlar ki, ravilerin güvenilirliği faktörünü geri planda bırakabilirler. Bu zaviyeden bakıldığında, rivayetlerin olasılığı kuramı bakımından isnad modellerinin katagorik bir yaklaşımla ele alınması ve netice üzerindeki potansiyel etkinliğinin araştırılması elzem görünmekteydi. Bu makale bu çerçevede teorik bir incelemeyi gerçekleştirmekte ve muhtemel sonuçlarını tartışmaktadır.

PDF