Prof. Dr. Halis AYDEMİR

Özgeçmiş Özeti

 • Elektrik Mühendisi (İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ, Elektrik Elektronik Fakültesi)

 • İlahiyatçı & Hafız (Bursa Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik)

 • 20 yıl Bursa’da Özel Sektör Deneyimi (Kalite Alanında ve Elektrik Elektronik Mühendislik Alanında)

 • Kamuda 4 yıl Rektör Yardımcılığı Deneyimi

 • Kamuda 4 yıl Dekanlık Deneyimi

 • Takım Başkanı & Bağımsız Değerlendirici (Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK)

 • İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Yönetim Kurulu Başkanı

 • Yurtdışı Eğitim (5 Yıl) (İlkokul Suudi Arabistan)

 • Yurtdışı Deneyim (Almanya, Arabistan, Brezilya, Arjantin, Özbekistan, Malezya…)

 • İleri Düzeyde Arapça & İngilizce

Özgeçmiş

1974 yılında Erzurum’da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Almanya sonra Arabistan’a gitti. Öğrenimine Cidde’de Medresetü’n-Nu‘mân İbn Beşîr İlkokulunda başladı. İlk dört sınıfı bu okulda okuduktan sonra beşinci sınıfı Medine’de bulunan Medresetü’l-İmâm eş-Şâfi‘î İlkokulunda tamamladı. Ardından 1985 yılında Türkiye’de Erzurum İmam Hatip Lisesinin orta kısmına kaydoldu. 1986 yılında Kur’ân-ı Kerim hafızı oldu. 1988 yılında ortaokuldan mezun oldu ve aynı yıl Erzurum Lisesine başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesini kazandı. 1995 yılında bu fakültenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1998 yılında, Gelişen Teknoloji ve Allâh Resûlü’nün Verdiği İpuçları, teziyle yüksek lisansını; es- Sehâvî'nin (902/1496) el-Kavlü'l-Bedî' fi's-Salâti Ale'l-Habîbi'ş-Şefî' adlı eserinin edisyon kritiği, teziyle de 2004 senesinde doktorasını verdi. Ardından, Rivayetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi‘ Mevla İbn Ömer adlı çalışmasıyla 2008 yılında Doçent oldu. 2002-2012 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Prof. Dr. Mehmet Ali SÖNMEZ ile birlikte İbn Hibbân’ın et-Tekasîm ve’l-Enva adlı eserinin 18 cilt halinde tahkikini gerçekleştirdi. 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı. İngilizce ve Arapça bilen Aydemir, çalışmalarını, olasılık merkezli rivâyet sistemi analizleri, şarkiyatçılık, Kur’ân-ı Kerim araştırmaları ve tahkik konularında sürdürmektedir. Halen Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kamu Kurumu İdari Görevleri

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: Anabilim Dalı Başkanı (2013 – Devam ediyor)

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: TİB Bölüm Başkanı (2013 – 2015)

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: Dekan (2015 – 2020)

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: Rektör Yardımcısı (2015 – 2019)

(Bağlı Birimler: Personel Daire Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye Müdürlüğü, Kalite Koordinatörlüğü, Kütüphane Daire Başkanlığı, Hastaneler Başmüdürlüğü, Kalite Komisyonu, Basın Yayın Komisyonu, Atama ve Yükseltme Komisyonu, Yabancı Öğretim Elemanı Komisyonu)

Kalite Geçmişi

 • EmekSan: Kalite Kontrol Müdürü (1995-1997)

 • İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA): Yönetim Kurulu Başkanı (2018 – Devam ediyor)

 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Takım Başkanı (2018 – Devam ediyor)

Özel Sektör Görevleri

 • Hendese Mühendislik Ltd. Şti. : Yönetim Kurulu Üyesi (1995 – Devam ediyor)

Yabancı Diller

 • Arapça (KPDS/2009) 94,00

 • İngilizce (ÜDS/2007) 87,50

Y. Lisans Tezi

Gelişen Teknoloji ve Allah Resulü (s.a.v)’in Verdiği İpuçları, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Doktora Tezi

es-Sehâvî'nin (902/1496) el-Kavlü'l-Bedî' fi's-Salâti Ale'l-Habîbi'ş-Şefî' adlı eserinin edisyon kritiği, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Çalışmaları/ Kitapları

Makaleler

Konferans, Tebliğ ve Sunular

Projeler

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

 • Hece Kitap ve Hikmet Derneği Yön. Kur. Üyesi.

 • İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Yön. Kur. Başkanı